• بسیج دانشجویی شهید همت

  برگزاری دوره های بسیجی اینگونه باید باشد، سوابق موفق جنبش دانشجویی در جبهه علمی، بررسی وضعیت منطقه چالش ها و فرصت ها

 • دانشگاه آزاد مشهد

  برگزاری دوره اصول کار تشکیلاتی

 • دانشگاه فرهنگیان قم

  برگزاری دوره سربازان امام خامنه ای در شبکه های اجتماعی

 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  برگزاری کارگاه های مخاطب شناسی، بررسی نظام سلامت در ایران و اصول کار رسانه ای

 • دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  کارگاه های اصول کار تشکیلاتی، اقتصاد مقاومت، بررسی نظام سلامت در ایران و سبک زندگی دانشجوی بسیجی

 • دانشگاه علامه طباطبایی

  برگزاری دوره های بسیجی باید اینگونه باشد – ماموریت بسیج_سبک زندگی دانشجویی_زنان و کار تشکلی_اصول کار فرهنگی_منظومه سیاسی اقا _علوم انسانی اسلامی_علوم انسانی اسلامی_کرسی ازاد اندیشی_جذب_چارت_اصول کار تشکیلاتی_اصول کار رسانه_ابزار شناسی _نشریات دانشجویی

 • دانشگاه یزد

  برگزاری دوره های مهندسی به سبک روشن_روش تحلیل در منظومه فکری امام خامنه ای_جریان شناسی انتخابات_نشریه دانشجویی_اصول کار رسانه ای_سوابق موفق جنبش دانشجویی در جبهه علمی_نقشه عملیات کرسی ازاداندیشی_اقتصاد مقاومتی_گستره جهان اسلام

 • دانشگاه قم

  زمان برگزاری 1بهمن

  کارگاه سبک زندگی دانشجوی بسیجی و بسیجی دغدغه مند

  مکان برگزاری مشهد

 • دانشگاه زنجان

  زمان برگزاری 23 آذر

  کارگاه اقتصاد دانش بنیان

 • دانشگاه علوم پزشکی قم

  تاریخ برگزاری: 14 آبان 94
  دوره اصول کار تشکیلاتی

 • دانشگاه قم

  زمان برگزاری: 23 مهر 94

  روش تحلیل در منظومه فکری امام خامنه ای

 • دانشگاه قم

  زمان برگزاری: 23 مهر 94

  دوره های رشد و کادرسازی، اصول کار تشکیلاتی

 • دانشگاه آزاد قزوین

  کارگاه یادداشت نویسی

 • دانشگاه آزاد و پیام نور آبادان

  زمان برگزاری: 13 مهر

  دوره اصول کار تشکیلاتی، رشد و کادرسازی، ورودی جدید و جذب

 • علوم پزشکی کاشان

  دوره سبک زندگی دانشجویی
  18 مهر 94

 • دانشگاه سمنان و دانشگاه دامغان

  زمان برگزاری: 6 مهر

  دوره رشد و کادرسازی و دوره اصول کار تشکیلاتی

 • دانشگاه آزاد مشهد

  زمان: 28 شهریور و 2 مهر/ مکان: سازمان بسیج دانشجویی

  دوره جریان سازی سیاسی در دانشگاه، رشد و کادرسازی

 • علوم پزشکی کرمان

  زمان برگزاری: 4 مهر/ مکان: کرمان

  دوره ورودی جدید و دوره مخاطب شناسی

 • دانشگاه ارومیه

  تاریخ برگزاری دوره: 30 تیر 94/ مکان: قم
  دوره های برگزار شده: اصول کار رسانه ای

 • دوره خط امام استان فارس

  تاریخ برگزاری: 6 مرداد 94/ مکان برگزاری: قم
  دوره های برگزار شده: کارگاه رشد و کادرسازی

 • دانشگاه الزهرا (س)

  تاریخ برگزاری: 15 و 16 بهمن

  کارگاه های مهندسی به سبک روشن، ابزارشناسی، مخاطب شناسی و اصول کار فرهنگی

  مکان برگزاری قم

 • دوره خط امام استان قزوین

  تاریخ برگزاری دوره 8 و 9 مرداد 94

  دوره های برگزار شده: رشد و کادرسازی، ورودی جدید و جذب، اقتصاد مقاومتی، جهادی، آزاداندیشی

 • دوره خط امام استان زنجان

  تاریخ برگزاری دوره: 9 و 10 مرداد 94

  دوره های برگزار شده: اصول کار تشکیلاتی، رشد و کادرسازی، ورودی جدید و جذب

 • دانشگاه الزهرا

  تاریخ برگزاری: 19 دی 94

  کارگاه بسیجی باید اینگونه باشد

طراحی توسط مجتبی قامتی