اصول کار تشکیلاتی

آیا نیرو های شما با اصول اولیه ی کار تشکیلاتی آشنا هستند؟

آیا تفاوت کار رفاقتی، گروهی و تشکیلاتی را متوجه می شوند؟

از نگاه شما چه قواعدی باید در یک تشکیلات حاکم شود که خروجی کار اثر بخش شود؟

در کارگاه اصول کار تشکیلاتی با اصول و قواعد اصلی حاکم بر فعالیت های تشکیلاتی آشنا می شویم:

– ضرورت کار جمعی و تشکیلاتی

– روحیه تشکیلاتی

– اصل مشارکت

– اصل کادرسازی و تربیت محوری

– اصل تسهیل گری در مقابل تصدی گری

درخواست برگزاری کارگاه

2 دیدگاه

  • سلام ادامه صحبت های دکتر تلوری باموضوع اخلاق تشکیلاتی که به صورت جزوه وجود دارد را میشه برای بنده ارسال کنید ؟فایل 8صفحه است و ناقص است .متشکر از زحمات بی دریغ شما 

طراحی توسط مجتبی قامتی