اقتصاد مقاومتی؛ مفهوم چرایی و مؤلفه ها

دوره «اقتصاد مقاومتی؛ مفهوم چرایی و مؤلفه ها» از زیر مجموعه ی اقتصاد مقاومتی با محور های زیر برگزار می شود:

– مفهوم

– چرایی

– مولفه ها

– مصرف کالای داخلی

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی