راهیان با طعم انتخابات

این کارگاه که به منظور تربیت راوی متناسب با ایام انتخابات طراحی شده است به ارائه محتوای عملیات ها و آموزش روش برخورد راویان دانشجو با مخاطبان می پردازد.
اردوی راهیان نور یک بستر بسیار مناسب جهت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و نشان دادن نقاط قوت آن در عمل خواهد بود. همچنین تعداد زیاد مخاطب شرکت کننده و نیز فضای معنوی و احساسی حاکم بر اردو یک زمینه عالی جهت انتقال محتوای سیاسی با هدف انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری مناسب برای کشور را فراهم می‌آورد.
نحوه ورود به مسئله هم باید اینگونه باشد که در هر منطقه عملیاتی شاخص های این گفتمان که در آن عملیات پر رنگ بوده است را برای مخاطب بازگو کرده و با تبیین ارتباط این شاخص ها با پیروزی های آن عملیات کارآمدی گفتمان انقلاب را نشان دهیم.
به عنوان مثال در منطقه عملیاتی اروندکنار از عظمت عملیات والفجر 8 و نقاط شگرف آن صحبت شود و روی یک وجه از گفتمان انقلاب که در این فضا بسیار شاخص است یعنی ” ما می‌توانیم” صحبت کرد و سپس به مخاطب رساند که مشکلات امروز کشور هم با دست هیچ‌کس جز خود این ملت مرتفع نمی‌شود.
جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد این کارگاه با این شماره تماس بگیرید: 09125575466.

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی