رشد و کادرسازی

این دوره متناسب با نیاز های مجموعه شورای حوزه و مسئولین پایگاه ها هدف گذاری شده است. در صورتی که مخاطب این کارگاه افراد غیر از بسیج دانشجویی هستند توجه داشته باشند که سطح این کارگاه در سطح مسئولان تشکل های دانشجویی است.

دوره «رشد و کادرسازی» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور های زیر برگزار می شود:

– ضرورت توجه به تربیت

– ملاحظات تربیت

ذوابعاد بودن
رشد در بطن کار
تعادل بین خروجی عملیاتی و تربیت نیرو
بچه‌ها در تصمیم‌گیری شریک باشند

– آسیب‌های رائج در کار تربیتی

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی