رهبری بسیج

دوره «رهبری بسیج» از زیر مجموعه ی تشکیلات با محور هایی از قبیل: روحیاتی که در بسیج باید باشد، برنامه ریزی و هدف گذاری، حفظ انسجام تشکیلاتی، تعامل با بچه­ ها و رشد مجموعه وابسته به رشد مسئول بسیج است؛ برگزار می شود.
این دوره برای مسئولین و نیروهای درجه یک تشکل های دانشجویی که مسئولیت رهبری و هدایت گری مجموعه را بر عهده دارند مفید می باشد.

 

 

 

درخواست برگزاری کارگاه

4 دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی