سواد رسانه ای

سواد رسانه پاسخی به نیاز امروز مخاطبان رسانه های رنگارنگ
سرفصل های کارگاه سواد رسانه ای:

چگونه بفهمیم که مورد عملیات روانی قرارگرفته ایم؟
چطور به لایه های زیرین محتواهای رسانه ای دست پیدا کنیم؟
چطور شبکه های اجتماعی خود را کنترل کنیم؟
بهترین شیوه های مدیریت استفاده از فضای مجازی
چگونه به جای یک مخاطب منفعل بودن مخاطب فعال رسانه ای باشیم؟
چرا روزنامه ها به تیتر و عکس خود اهمیت میدهند؟
چکونه به اخبار موثق دست پیدا کنیم؟
و بسیاری از موضوعات مهم برای یک مخاطب فضای پرابهام رسانه ای

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی