صفر تا صد اردو جهادی

دوره «صفر تا صد اردو جهادی» از زیر مجموعه جهادی با محور های زیر برگزار می شود:

– نحوه تشکیل گروه جهادی

– نحوه شناسایی منطقه و پروژه

– نکات برگزاری اردو

– آشنایی با عرصه های جهادی

     فرهنگی

     عمرانی

     پژوهشی

     کارآفرینی

     تحصیلی

     بهداشت و درمان

– آشنایی با بخش ستادی اردو

– آسیب شناسی حرکت های جهادی و راهکار های غلبه بر این آسیب ها 

درخواست برگزاری کارگاه

6 دیدگاه

پیشخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی