ماموریت بسیج

دوره «ماموریت بسیج» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود:

– رشد و تربیت نیرو هم تراز با انقلاب اسلامی

– نقش آفرینی عمومی

– نقش آفرینی تخصصی

درخواست برگزاری کارگاه

یک دیدگاه

طراحی توسط مجتبی قامتی