نقشه عملیات آزاداندیشی

دوره «نقشه عملیات آزاداندیشی» از زیر مجموعه ی آزاداندیشی با محور های زیر برگزار می شود: - قالب گفتگوی آزاد دانشجویی میزگرد دانشجویی مناظره دانشجویی مناظره مکتوب گعده ها مجازی گفتگو پیرامون فیلم یا مستند - مکان نمازخانه خوابگاه ها کلاس دانشکده ها مسجد آمفی تئاتر سلف صحن دانشگاه اتوبوس مسیر خوابگاه تا دانشگاه - موضوع دغدغه و مبتلا به عموم دانشجویان و متناسب با نیازهای واقعی جامعه باشد. جذاب بودن به تنهایی کافی نیست، موضوع باید اهمیت و اصالت داشته باشد. انفعالی نباشد و ما را در موضع نقد و تدافع قرار ندهد. لزوما دوقطبی نباید باشد. جانبدارانه نباشد. بستری واقعی برای...
طراحی توسط مجتبی قامتی