مهندسی به سبک روشن

دوره «دانشجوی انقلابی» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود: - تاریخ تقابل حق و باطل - جبهه اقلیت - کمیت قلیل با کیفیت - پیشروی جبهه با مجاهدت آدم های تراز - ویژگی های دانشجوی انقلابی - الگو های برتر شهید احمدی روشن شهید طهرانی مقدم درخواست برگزاری کارگاه

سبک زندگی دانشجوی بسیجی

دوره «سبک زندگی دانشجوی بسیجی» شامل دو کارگاه مجزا با عناوین «دانشجوی طراز انقلاب» و «راه های رسیدن» است که سرفصل های این دو کارگاه در ادامه قابل مشاهده است. همان طور که از سرفصل ها نیز مشخص است ترجیح به برگزاری هر دوی این کارگاه هاست تا محتوای مدنظر به صورت کامل به مخاطب منتقل گردد. در واقع کارگاه اول ویژگی های دانشجوی طراز را از نگاه امام امت شرح می دهد و کارگاه دوم عوامل عدم دست یابی به این جایگاه و راه های عبور از موانع و رسیدن را نشان می دهد. کارگاه دانشجوی طراز انقلاب حضور...

اصول کار تشکیلاتی

آیا نیرو های شما با اصول اولیه ی کار تشکیلاتی آشنا هستند؟ آیا تفاوت کار رفاقتی، گروهی و تشکیلاتی را متوجه می شوند؟ از نگاه شما چه قواعدی باید در یک تشکیلات حاکم شود که خروجی کار اثر بخش شود؟ در کارگاه اصول کار تشکیلاتی با اصول و قواعد اصلی حاکم بر فعالیت های تشکیلاتی آشنا می شویم: - ضرورت کار جمعی و تشکیلاتی - روحیه تشکیلاتی - اصل مشارکت - اصل کادرسازی و تربیت محوری - اصل تسهیل گری در مقابل تصدی گری درخواست برگزاری کارگاه

بسیجی باید این گونه باشد

دوره «بسیجی باید این گونه باشد» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود: تعاریف: - بسیج از نگاه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(مد ظله العالی) - بسیج دانشجویی رویکردها: - بسیج؛ تشکل یا سازمان؟ - بسیج دانشجویی؛ فرا تشکلی یا تنش آفرین؟ - پایبندی به اصول یا مسامحه گری؟ - بسیج؛ سیاسی یا غیر سیاسی؟ - هدف؛ رشد نیروی انسانی یا رسیدن به خروجی؟ - رویکرد سیاسی - رویکرد فرهنگی - رویکرد جهانی - رویکرد تعمیق اندیشه - رویکرد جذب - رویکرد اخلاص و گمنامی​ درخواست برگزاری کارگاه

ماموریت بسیج

دوره «ماموریت بسیج» از زیر مجموعه ی بسیج و بسیجی با محور های زیر برگزار می شود: - رشد و تربیت نیرو هم تراز با انقلاب اسلامی - نقش آفرینی عمومی - نقش آفرینی تخصصی درخواست برگزاری کارگاه
طراحی توسط مجتبی قامتی