صفر تا صد اردو جهادی

دوره «صفر تا صد اردو جهادی» از زیر مجموعه جهادی با محور های زیر برگزار می شود: - نحوه تشکیل گروه جهادی - نحوه شناسایی منطقه و پروژه - نکات برگزاری اردو - آشنایی با عرصه های جهادی      فرهنگی      عمرانی      پژوهشی      کارآفرینی      تحصیلی      بهداشت و درمان - آشنایی با بخش ستادی اردو - آسیب شناسی حرکت های جهادی و راهکار های غلبه بر این آسیب ها  درخواست برگزاری کارگاه
پیشخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی