بررسی وضعیت منطقه، چالش ها و فرصت ها

دوره «بررسی وضعیت منطقه، چالش ها و فرصت ها» از زیر مجموعه ی جهان اسلام برگزار می شود درخواست برگزاری کارگاه
پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی