دانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزاری کارگاه های مخاطب شناسی، بررسی نظام سلامت در ایران و اصول کار رسانه ای

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کارگاه های اصول کار تشکیلاتی، اقتصاد مقاومت، بررسی نظام سلامت در ایران و سبک زندگی دانشجوی بسیجی

دانشگاه علامه طباطبایی

برگزاری دوره های بسیجی باید اینگونه باشد - ماموریت بسیج_سبک زندگی دانشجویی_زنان و کار تشکلی_اصول کار فرهنگی_منظومه سیاسی اقا _علوم انسانی اسلامی_علوم انسانی اسلامی_کرسی ازاد اندیشی_جذب_چارت_اصول کار تشکیلاتی_اصول کار رسانه_ابزار شناسی _نشریات دانشجویی

دانشگاه یزد

برگزاری دوره های مهندسی به سبک روشن_روش تحلیل در منظومه فکری امام خامنه ای_جریان شناسی انتخابات_نشریه دانشجویی_اصول کار رسانه ای_سوابق موفق جنبش دانشجویی در جبهه علمی_نقشه عملیات کرسی ازاداندیشی_اقتصاد مقاومتی_گستره جهان اسلام

دانشگاه قم

زمان برگزاری 1بهمن کارگاه سبک زندگی دانشجوی بسیجی و بسیجی دغدغه مند مکان برگزاری مشهد
پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی