بازخوانی اسناد لانه جاسوسی

  کارگاه «بازخوانی اسناد لانه جاسوسی» از زیر مجموعه ی سیاسی با محور های زیر برگزار می شود: - نفوذ - نحوه نگرش امریکا به روحانیت - نحوه نگاه امریکا به لیبرالها و بالعکس درخواست برگزاری کارگاه

جریان شناسی سیاسی

دوره «جریان شناسی سیاسی» از زیر مجموعه ی سیاسی در دو بخش احزاب و شخصیت ها و مردم با محور های زیر برگزار می شود: در حوزه احزاب و شخصیت ها: - کارگاه 1: چه کسی انقلاب کرد؟ چه کسی انقلابی ماند؟ (بررسی جریانات فعال سیاسی در کشور از ابتدای پهلوی دوم تا رحلت امام) نوستالژی یک پیرمرد فراموش شده (جبهه ملی) لیبرال های مسلمان و فولکس واگن تنها (نهضت آزادی) از خلق مسلمان مبارز تا جامعه بی طبقه توحیدی (مجاهدین خلق و جریان بنی صدر) قاعدین زمان در برابر قیام مردم (انجمن حجتیه) بازار اسلامی و مسلمانان مبارز (موتلفه اسلامی) آدرس...

جریان سازی سیاسی

دوره «چگونگی جریان سازی سیاسی» از زیر مجموعه ی سیاسی با محور های زیر برگزار می شود: برای اثر گذاری در فضای دانشگاه: - بیانیه - تجمعات - جلسات داخلی - برنامه های صحنی - مناظرات و برای تاثیر در فضای حاکمیتی: - هماهنگی با امام جمعه - استفاده از فرصت نماز جمعه - تعامل با استانداران و نمایندگان مجلس در استان - استفاده از ظرفیت شناسی فرهنگی و تعامل با تشکل های مردم نهاد درخواست برگزاری دوره

روش تحلیل در منظومه فکری امام خامنه ای

دوره «روش تحلیل سیاسی در منظومه فکری امام خامنه ای» از زیر مجموعه ی سیاسی مبتنی بر منظومه ی فکری مقام معظم رهبری با هدف ارائه ی روشی منسجم و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده ها در چهارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی ارائه می شود. عنصر «روش» در تحلیل سیاسی از آن جهت اهمیّت می یابد که افراد را از نخستین گام تحلیل- یعنی حساسیّت نسبت به مسائل و جمع آوری اطّلاعات لازم درباره ی ابعاد آنها- تا جمع بندی و استنتاج از اطّلاعات گرد آوری شده یاری می کند و ذهن آنها را انسجام می بخشد. البته منظور به...
طراحی توسط مجتبی قامتی