راهیان با طعم انتخابات

این کارگاه که به منظور تربیت راوی متناسب با ایام انتخابات طراحی شده است به ارائه محتوای عملیات ها و آموزش روش برخورد راویان دانشجو با مخاطبان می پردازد. اردوی راهیان نور یک بستر بسیار مناسب جهت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و نشان دادن نقاط قوت آن در عمل خواهد بود. همچنین تعداد زیاد مخاطب شرکت کننده و نیز فضای معنوی و احساسی حاکم بر اردو یک زمینه عالی جهت انتقال محتوای سیاسی با هدف انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری مناسب برای کشور را فراهم می‌آورد. نحوه ورود به مسئله هم باید اینگونه باشد که در هر منطقه عملیاتی شاخص های این...

دانشگاه جریان ساز

محتوای این کارگاه ها فراجریانی و فرا حزبی طراحی شده است و این موضوع را بررسی می کند که تنها راه برون رفت از شرایط موجود، استقرار یک نگاه انقلابی در بدنه دولت است. در ابتدا سابقه جریان حزب الله و انحراف بررسی شده و سپس با بررسی تجربیات سی ساله انقلاب رجوع به گفتمان انقلاب نبیجه گیری میشود . کارگاه اول : مخاطب : - بدنه حزب اللهی که قصد تاثیر گذاری و فعالیت در عرصه انتخابات را دارند. محتوا: - شناخت سیر جریان حزب الله از ابتدای انقلاب هدف گذاری: - افزایش افق دید بدنه حزب اللهی و...
پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی