بسیج دانشجویی شهید همت

برگزاری دوره های بسیجی اینگونه باید باشد، سوابق موفق جنبش دانشجویی در جبهه علمی، بررسی وضعیت منطقه چالش ها و فرصت ها

دانشگاه آزاد مشهد

برگزاری دوره اصول کار تشکیلاتی

دانشگاه فرهنگیان قم

برگزاری دوره سربازان امام خامنه ای در شبکه های اجتماعی
پیشخوان
پسخوان
فایل صوتی دوره
طراحی توسط مجتبی قامتی