به سامانه کالک خوش آمدید!

ورود
ثبت نام در 3 ثانیه

captcha
راهنما
کاربر مهمان

فرهنگ‌سازی
فرهنگی که به مثابه هواست و بنا به فرمایشات رهبری فراتر از مسائل عادی و جاری کشور است لازم است توسط جنبش دانشجویی و در فضای دانشگاهی توجه بیشتری به آن شود.
دانستن تاریخ و جریان های فرهنگی به نوعی مقدمه و قدم اول اثرگذاری در این زمینه است. مسأله فرهنگ مسأله برخورد نرم و فکری و مبنایی است. 
علاوه بر آن نیز به دلیل جنس فعالیت فرهنگی اصول و شیوه کار و فعالیت فرهنگی نیز خود مسأله ی مهمی است که بنا به فرموده رهبری یک کار و فعالیت فرهنگی بی اولویت و اشتباه نه تنها ممکن است سودی نداشته باشد بلکه ممکن است اثر معکوس و مخرب داشته باشد. لذا ضرورت آگاهی و یادگیری فعالیت های فرهنگی با آگاهی از جریان ها و اقدامات فرهنگی در کنار منظومه فکری و فرهنگی رهبری به شدت ضروری است و نیاز آن احساس می شود.
مجموعه کارگاه های فرهنگی مدرسه کالک فعالیتی هر چند مختصر در جهت برطرف ساختن این نیاز اساسی است.
دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

برای ادامه به سایت وارد شوید:

captcha

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

captcha
برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.
با کالک در میان بگذارید
پشتیبان آنلاین کالک