به سامانه کالک خوش آمدید!

ورود
ثبت نام در 3 ثانیه

captcha
راهنما
کاربر مهمان

عرصه‌یابی نوین گروه‌های جهادی

این کارگاه در زمینه پیشرفت و تعالی مناطق روستایی به واسطه ی انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی با مجموعه های متولی پیشرفت روستا در کشور از جمله قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمیته امداد، دهیاری ها و .... یک مدل جامع، علمی و استاندارد جهت شناسایی و عرصه یابی ابعاد مختلف روستا طراحی، اجرا و صحت سنجی نموده است. از طرف دیگر با توجه به اهمیت فعالیت گروه های جهادی در روستا، به آسیب شناسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد و راهکار برای حرکت های جهادی پرداخته است.

مجموعه اهدافی که برای تحقق هدف مذکور تعریف شده است به شرح زیر است:
1- نقد و آسیب شناسی مدل فعلی عرصه یابی با بررسی رویکردهای مختلف مواجهه با مردم

2 . ارائه مدل مسئله یابی مشارکتی، و بیان چالش ها و اصول مسئله یابی مشارکتی از جمله:
-  آموزش و تمرین نحوه استفاده از مشارکت مردم در شناخت مسایل و ورود آن ها در جریان تصمیم سازی
- همه جانبه دیدن توسعه و پیشرفت در منطقه هدف
- عدم ایجاد انتظارات بی جا برای روستاییان

3 . آموزش فرآیند اجرایی مسئله یابی مشارکتی )برگزاری جلسه + بیان مسائل روستاییان + اولویت بندی مسائل +ریشه یابی، موضوعات جلسه + مخاطبین جلسات(

4 . تجربه ی مسئله یابی مشارکتی و مدیریت چالش های آن از طریق ایجاد محیط شبیه سازی شده از جلسات
- مسئله یابی مشارکتی در روستا

5 . ضرورت و روش های کشف و صحت سنجی مسائل، از جمله:
-  آشنایی با اصول و تکنیک های مشاهده در میدان
- آشنایی با اصول و تکنیک های مصاحبه در جوامع محلی
- تمرین مصاحبه به روش فراتسهیلگری
- تمرین روش های کشف مسئله

6 . ارائه ی فرآیند اجرایی پیشنهادی برای حضور در میدان

7 . آشنایی با روش های حل مسئله و ایده پردازی
- تمرین روش های حل مسئله
- معرفی برخی از تیم های تخصصی برای حل مسئله

8 . تثبیت محتوای دوره، از طریق جزوات آموزشی و شبکه های مجازی

9 . ارزیابی، اصلاح و به روزرسانی دوره، به وسیله بازخوردگیری از مخاطبین، کارفرمایان و اساتید و مربیان دوره
درخواست دوره

پسخوان

نظرسنجی دوره

موضوع
مثبت 90%
منفی 10%
کیفیت
مثبت 95%
منفی 5%
کاربردی
مثبت 90%
منفی 10%

دیدگاه ها (0)

  دسترسی به این صفحه برای کاربران فعال ممکن است.

  برای ادامه به سایت وارد شوید:

  captcha

  اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، ثبت نام کنید:

  captcha
  برای دسترسی فعال پس از ورود یا ثبت نام ، آن را فعال نمایید.
  با کالک در میان بگذارید
  پشتیبان آنلاین کالک